ญี่ปุ่นป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล 'โอกินาวา' ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:26 am

Previous topic - Next topic


junjao

ญี่ปุ่นป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล 'โอกินาวา' ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

จังหวัดโอกินาวาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังยอดโควิดพุ่ง ส่วนโตเกียวยังอ่วม ป่วยเพิ่ม 400 ราย

Source: ญี่ปุ่นป่วยโควิดล้นโรงพยาบาล 'โอกินาวา' ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน