พ่อแม่รับเถ้ากระดูกหลังศพลูกถูกสลับ สัปเหร่อเผยชายรับสมอ้างมากับหมอพยาบาล

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:26 am

Previous topic - Next topic


junjao

พ่อแม่รับเถ้ากระดูกหลังศพลูกถูกสลับ สัปเหร่อเผยชายรับสมอ้างมากับหมอพยาบาล

พ่อแม่รับเถ้ากระดูกหลังศพลูกถูกสลับ เจอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่วัด ด้านสัปเหร่อเผย วานนี้ชายอ้างเป็นพ่อเด็กมาพร้อมแพทย์-พยาบาล ขอพระสวดบังสุกุลแล้วเผาเลย แต่วันนี้กลับส่งเจ้าหน้าที่มาแทน

Source: พ่อแม่รับเถ้ากระดูกหลังศพลูกถูกสลับ สัปเหร่อเผยชายรับสมอ้างมากับหมอพยาบาล