สาวเมืองเลยขอความช่วยเหลือด่วน น้ำทะลักท่วมบ้าน มีเด็กคนแก่อยู่ด้วย (คลิป)

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:25 am

Previous topic - Next topic


junjao

สาวเมืองเลยขอความช่วยเหลือด่วน น้ำทะลักท่วมบ้าน มีเด็กคนแก่อยู่ด้วย (คลิป)

สาวเมืองเลยโพสต์ขอความช่วยเหลือ หลังน้ำมาเร็วไม่ทันได้ตั้งตัว ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน มีเด็ก คนแก่ ติดอยู่ด้วย

Source: สาวเมืองเลยขอความช่วยเหลือด่วน น้ำทะลักท่วมบ้าน มีเด็กคนแก่อยู่ด้วย (คลิป)