งูเหลือมยักษ์ 5 เมตร ขโมยไก่ไปเขมือบบนต้นไม้ วุ่นตามจับนาน 2 ชม.

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:23 am

Previous topic - Next topic


junjao

งูเหลือมยักษ์ 5 เมตร ขโมยไก่ไปเขมือบบนต้นไม้ วุ่นตามจับนาน 2 ชม.

กู้ภัยไล่จับงูเหลือมยักษ์ ยาว 5 เมตร แอบขโมยไก่ชาวบ้าน เลื้อยขึ้นไปเขมือบบนต้นไม้ เจ้าหน้าที่วุ่นต้องตามจับนานกว่า 2 ชั่วโมง

Source: งูเหลือมยักษ์ 5 เมตร ขโมยไก่ไปเขมือบบนต้นไม้ วุ่นตามจับนาน 2 ชม.