แจม ชรัฐฐา ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงาน แม้เรียบง่ายแต่อบอุ่น

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:19 am

Previous topic - Next topic


junjao

แจม ชรัฐฐา ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงาน แม้เรียบง่ายแต่อบอุ่น

แจม ชรัฐฐา ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงานท่ามกลางคนในครอบครัว หลังคบหากันมานานกว่า 6 ปี

Source: แจม ชรัฐฐา ถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจขอแต่งงาน แม้เรียบง่ายแต่อบอุ่น