เอาเรื่องถึงที่สุด พ่อแม่สะเทือนใจเตรียมส่งลูกชันสูตร ศพถูกสลับเผาไปแล้ว

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:18 am

Previous topic - Next topic


junjao

เอาเรื่องถึงที่สุด พ่อแม่สะเทือนใจเตรียมส่งลูกชันสูตร ศพถูกสลับเผาไปแล้ว

พ่อแม่สุดแสนสะเทือนใจ ลูกคลอดแล้วเสียชีวิตเตรียมส่งชันสูตร เคราะห์ซ้ำศพกลับถูกสลับ อีกครอบครัวนำไปเผาแล้ว ลั่น เอาเรื่องถึงที่สุด

Source: เอาเรื่องถึงที่สุด พ่อแม่สะเทือนใจเตรียมส่งลูกชันสูตร ศพถูกสลับเผาไปแล้ว