ผู้การฯเชียงใหม่ นั่ง ฮ.บินด่วนไปขออายัดศพ พยานปากเอกคดี บอส อยู่วิทยา

Started by junjao, August 02, 2020, 06:05:17 am

Previous topic - Next topic


junjao

ผู้การฯเชียงใหม่ นั่ง ฮ.บินด่วนไปขออายัดศพ พยานปากเอกคดี บอส อยู่วิทยา

ผู้การฯเชียงใหม่ นั่ง ฮ.บินด่วนไปเชียงรายขออายัดศพ "จารุชาติ มาดทอง" พยานปากเอกคดีบอส อยู่วิทยา เพื่อนำกลับมาพิสูจน์ศพที่เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ไม่ให้เคลือบแคลงสงสัย

Source: ผู้การฯเชียงใหม่ นั่ง ฮ.บินด่วนไปขออายัดศพ พยานปากเอกคดี บอส อยู่วิทยา