เกาหลีใต้รวบเจ้าลัทธิ ‘ชินชอนจี’ ปกปิดข้อมูลทำโควิด-19 ระบาดหนัก

Started by junjao, August 01, 2020, 06:05:35 pm

Previous topic - Next topic


junjao

เกาหลีใต้รวบเจ้าลัทธิ 'ชินชอนจี' ปกปิดข้อมูลทำโควิด-19 ระบาดหนัก

เกาหลีใต้จับกุมตัวเจ้าลัทธิชินชอนจี ในข้อหาปกปิดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ จนทำให้ไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในประเทศเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Source: เกาหลีใต้รวบเจ้าลัทธิ 'ชินชอนจี' ปกปิดข้อมูลทำโควิด-19 ระบาดหนัก