ไม่ธรรมดา! สุนัขตำรวจชิลีช่วยสแกน ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ด้วยการดมกลิ่น

Started by junjao, August 01, 2020, 06:05:33 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ไม่ธรรมดา! สุนัขตำรวจชิลีช่วยสแกน ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ด้วยการดมกลิ่น

ต่อไปนี้งานคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะมีตัวช่วยเพิ่มขึ้น หลังตำรวจชิลีสามารถฝึกสุนัขตำรวจให้สามารถดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19ในระยะเริ่มต้นได้

Source: ไม่ธรรมดา! สุนัขตำรวจชิลีช่วยสแกน ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ด้วยการดมกลิ่น