หนุ่มจีนก้างปลาตำนิ้ว ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน สุดท้ายโดนตัดมือทิ้ง

Started by junjao, August 01, 2020, 06:05:32 pm

Previous topic - Next topic


junjao

หนุ่มจีนก้างปลาตำนิ้ว ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน สุดท้ายโดนตัดมือทิ้ง

อุทาหรณ์ ชายชาวจีนแค่โดนก้างปลาตำนิ้ว คิดว่าไม่เป็นอะไรมาก แต่ปรากฏว่าไปหาหมอ พบว่าแผลติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนลุกลามรวดเร็ว สุดท้ายโดนตัดมือทิ้ง

Source: หนุ่มจีนก้างปลาตำนิ้ว ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน สุดท้ายโดนตัดมือทิ้ง