ตายผิดธรรมชาติ "บวรศักดิ์" จี้ตำรวจชันสูตรศพ "จารุชาติ" คลายสงสัย

Started by junjao, August 01, 2020, 06:05:29 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ตายผิดธรรมชาติ "บวรศักดิ์" จี้ตำรวจชันสูตรศพ "จารุชาติ" คลายสงสัย

"บวรศักดิ์" ในฐานะ กก.สางปมคดี "บอส อยู่วิทยา" ระบุพนักงานสอบสวนควรชันสูตรศพ "จารุชาติ" เพื่อความชัดเจนอย่างรอบด้าน เหตุสังคมยังเคลือบแคลงสงสัย

Source: ตายผิดธรรมชาติ "บวรศักดิ์" จี้ตำรวจชันสูตรศพ "จารุชาติ" คลายสงสัย