“วิลาศ” จ่อ ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ยื่น อสส. ขอตรวจสอบสำนวน คดี “บอส”

Started by junjao, August 01, 2020, 06:06:05 am

Previous topic - Next topic


junjao

"วิลาศ" จ่อ ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ยื่น อสส. ขอตรวจสอบสำนวน คดี "บอส"

โฆษก ปชป.เผย "วิลาศ" อดีต ประธาน กมธ.ป.ป.ช.สภาฯ จ่อ ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลฯ ยื่น อสส. ขอตรวจสอบสำนวนคดี "บอส อยู่วิทยา" ด้านราเมศ ยัน จำเป็นต้องแยกคนไม่ดี ออกจากคนดี

Source: "วิลาศ" จ่อ ใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ยื่น อสส. ขอตรวจสอบสำนวน คดี "บอส"