"อิสระ" เผย จ่อ ชง กมธ.เปิดรับฟังความเห็น "องค์กรนักเรียนเลว"

Started by junjao, August 01, 2020, 06:06:04 am

Previous topic - Next topic


junjao

"อิสระ" เผย  จ่อ ชง กมธ.เปิดรับฟังความเห็น "องค์กรนักเรียนเลว"

"อิสระ" กมธ. วิสามัญ รับฟังความคิดเห็นนักเรียนฯ จ่อ ชงรับฟัง "องค์กรนักเรียนเลว" สัปดาห์หน้า ยัน กมธ.ไม่ได้ตั้งขึ้นมาปราบนักศึกษา แต่มาแก้ปัญหา อย่างจริงใจ

Source: "อิสระ" เผย  จ่อ ชง กมธ.เปิดรับฟังความเห็น "องค์กรนักเรียนเลว"