พบติดโควิด-19 เพิ่มอีก 2 มาจาก "เซอร์เบีย-เดนมาร์ก" ป่วยสะสม 3,312 ราย

Started by junjao, August 01, 2020, 06:06:01 am

Previous topic - Next topic


junjao

พบติดโควิด-19 เพิ่มอีก 2 มาจาก "เซอร์เบีย-เดนมาร์ก" ป่วยสะสม 3,312 ราย

ศูนย์โควิด-19 รายงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสใหม่ อีก 2 ราย เดินทางกลับจาก "เซอร์เบีย-เดนมาร์ก" ยอดป่วยสะสมอยู่ที่ 3,312 ราย ยังไร้เสียชีวิตเพิ่ม

Source: พบติดโควิด-19 เพิ่มอีก 2 มาจาก "เซอร์เบีย-เดนมาร์ก" ป่วยสะสม 3,312 ราย