พยาน "บอส"ตาย ข้อสงสัยเพียบ ลูกสาวเผย มีคนนำมือถือพ่อมาคืน แต่ซิมหาย

Started by junjao, August 01, 2020, 06:06:00 am

Previous topic - Next topic


junjao

พยาน "บอส"ตาย ข้อสงสัยเพียบ ลูกสาวเผย มีคนนำมือถือพ่อมาคืน แต่ซิมหาย

ลูกสาว "จารุชาติ มาดทอง" พยานคดี "บอส อยู่วิทยา" เผยมีชายลึกลับนำโทรศัพท์มือถือของพ่อ สภาพ "แตกละเอียด-ซิมหาย" มาส่งให้ญาติที่ รพ. ขณะที่ญาติสงสัยหลายอย่าง เผยช่วงหลังผู้ตายเก็บตัวเพราะมีคน

Source: พยาน "บอส"ตาย ข้อสงสัยเพียบ ลูกสาวเผย มีคนนำมือถือพ่อมาคืน แต่ซิมหาย