"เผ่าภูมิ" เปิด นโยบายการเงิน เปรียบ "ชูชีพอย่ากองไว้ ต้องถึงมือคนจมน้ำ"

Started by junjao, August 01, 2020, 06:05:58 am

Previous topic - Next topic


junjao

"เผ่าภูมิ" เปิด นโยบายการเงิน เปรียบ "ชูชีพอย่ากองไว้ ต้องถึงมือคนจมน้ำ"

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิด 4 ข้อเสนอ "นโยบายการเงินในภาวะวิกฤติ" เปรียบชูชีพอย่ากองไว้ ต้องถึงมือคนจมน้ำ

Source: "เผ่าภูมิ" เปิด นโยบายการเงิน เปรียบ "ชูชีพอย่ากองไว้ ต้องถึงมือคนจมน้ำ"