ทางการ "ดอร์นา" ประกาศยกเลิก "โมโตจีพี" สนามในไทย

Started by junjao, July 31, 2020, 12:12:21 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ทางการ "ดอร์นา" ประกาศยกเลิก "โมโตจีพี" สนามในไทย

ฝ่ายจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ประกาศยกเลิกการแข่งขันใน 3 สนามในปีนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงสนามที่จะจัดในประเทศไทย และไปเพิ่มการแข่งขันในทวีปยุโรปแทน

Source: ทางการ "ดอร์นา" ประกาศยกเลิก "โมโตจีพี" สนามในไทย