กปน. แจ้งหลายพื้นที่ “น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล” ตั้งแต่คืนนี้ - 4 ส.ค.

Started by junjao, July 31, 2020, 12:12:18 pm

Previous topic - Next topic


junjao

กปน. แจ้งหลายพื้นที่ "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" ตั้งแต่คืนนี้ - 4 ส.ค.

กปน. แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลหลายพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน จากความจำเป็นต้องบำรุงรักษา เริ่มตั้งแต่คืนนี้ - 4 ส.ค.

Source: กปน. แจ้งหลายพื้นที่ "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" ตั้งแต่คืนนี้ - 4 ส.ค.