บรรยากาศวันแรกเปิด Apple Store Central World

Started by junjao, July 31, 2020, 12:12:16 pm

Previous topic - Next topic


junjao

บรรยากาศวันแรกเปิด  Apple Store  Central World

มาตามนัดเปิด Apple Store Central World วันแรก 31 กรกฎาคม ลูกค้าที่ลงทะเบียนมารอกันแต่เช้า คนแรกมาก่อนเปิดร้าน 2 ชั่วโมง เผยของแจกวันแรกกระเป๋าดีไซน์เฉพาะสาขา

Source: บรรยากาศวันแรกเปิด  Apple Store  Central World