เวียดนามเศร้า มีผู้เสียชีวิตจากโควิดศพแรกแล้ว ซ้ำเจอติดเชื้อมากสุดต่อวัน

Started by junjao, July 31, 2020, 12:12:14 pm

Previous topic - Next topic


junjao

เวียดนามเศร้า มีผู้เสียชีวิตจากโควิดศพแรกแล้ว ซ้ำเจอติดเชื้อมากสุดต่อวัน

เวียดนามยืนยัน มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ศพแรกแล้ว เป็นชายสูงอายุในเมืองดานัง ขณะเดียวกัน ยังพบผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดภายในวันเดียว

Source: เวียดนามเศร้า มีผู้เสียชีวิตจากโควิดศพแรกแล้ว ซ้ำเจอติดเชื้อมากสุดต่อวัน