"ธนกร" สวน "สุทิน" ใช้ส่วนไหนคิด รบ.ไม่จริงใจ ไม่ป้องกัน "ม็อบชนม็อบ"

Started by junjao, July 31, 2020, 06:24:03 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ธนกร" สวน "สุทิน" ใช้ส่วนไหนคิด รบ.ไม่จริงใจ ไม่ป้องกัน "ม็อบชนม็อบ"

"ธนกร" สวน "สุทิน" ประธานวิปฝ่ายค้าน อย่าวิตกจริตเกินเหตุ ย้ำ รัฐบาลป้องกัน "ม็อบชนม็อบ" เต็มที่ แจง "บิ๊กตู่" ต้องการให้บ้านเมืองสงบ ไม่อยากให้เกิดขัดแย้งอีก

Source: "ธนกร" สวน "สุทิน" ใช้ส่วนไหนคิด รบ.ไม่จริงใจ ไม่ป้องกัน "ม็อบชนม็อบ"