อันตรายหรือไม่ “ซูชิเรืองแสง” อย. ไขคำตอบ พร้อมแนะวิธีทานให้ปลอดภัย

Started by junjao, July 31, 2020, 06:24:03 am

Previous topic - Next topic


junjao

อันตรายหรือไม่ "ซูชิเรืองแสง" อย. ไขคำตอบ พร้อมแนะวิธีทานให้ปลอดภัย

อย. ชี้แจงกรณีโลกโซเชียลแชร์ภาพ "ซูชิเรืองแสง" อาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว แนะผู้บริโภคไม่ควรรับประทานดิบ เสี่ยงคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียรุนแรง

Source: อันตรายหรือไม่ "ซูชิเรืองแสง" อย. ไขคำตอบ พร้อมแนะวิธีทานให้ปลอดภัย