สาธารณสุขยืนยัน หมอฟันในไทยไม่ใช้โคเคนรักษาเป็น 100 ปีแล้ว

Started by junjao, July 31, 2020, 06:24:02 am

Previous topic - Next topic


junjao

สาธารณสุขยืนยัน หมอฟันในไทยไม่ใช้โคเคนรักษาเป็น 100 ปีแล้ว

สาธารณสุขยืนยัน "หมอฟัน" ในประเทศไทยไม่ใช้โคเคนรักษาฟันเป็น 100 ปีแล้ว หลังมีการพัฒนายาชาตัวอื่นๆ ขึ้นมาใช้

Source: สาธารณสุขยืนยัน หมอฟันในไทยไม่ใช้โคเคนรักษาเป็น 100 ปีแล้ว