นุ๊ก สุทธิดา รีวิวชีวิตหลังกลืนแร่รักษามะเร็ง นอนในห้องตะกั่ว (คลิป)

Started by junjao, July 31, 2020, 06:23:59 am

Previous topic - Next topic


junjao

นุ๊ก สุทธิดา รีวิวชีวิตหลังกลืนแร่รักษามะเร็ง นอนในห้องตะกั่ว (คลิป)

นุ๊ก สุทธิดา รีวิวชีวิตหลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ที่ลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยการกลืนแร่ผสมกัมมันตรังสี และนอนในห้องตะกั่วที่ รพ. 4 วัน 3 คืน

Source: นุ๊ก สุทธิดา รีวิวชีวิตหลังกลืนแร่รักษามะเร็ง นอนในห้องตะกั่ว (คลิป)