นาซาจะศึกษาจักรวาลด้วยบอลลูนอวกาศ

Started by junjao, July 31, 2020, 06:23:57 am

Previous topic - Next topic


junjao

นาซาจะศึกษาจักรวาลด้วยบอลลูนอวกาศ

บอลลูนอาจดูเหมือนเทคโนโลยีที่ล้าสมัย แต่จริงๆแล้วกลับมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือองค์การนาซาได้ทำโครงการบอลลูนวิทยาศาสตร์มานานถึง 30 ปี

Source: นาซาจะศึกษาจักรวาลด้วยบอลลูนอวกาศ