รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:58 am

Previous topic - Next topic


junjao

รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ทำให้ปริมาณโลหิตในคลังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต

Source: รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล