แม่สาวโรงงานทิ้งลูก ศพทารกแรกเกิด 7 เดือน ซุกถุงดำใส่กองขยะ

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:57 am

Previous topic - Next topic


junjao

แม่สาวโรงงานทิ้งลูก ศพทารกแรกเกิด 7 เดือน ซุกถุงดำใส่กองขยะ

คนงานเก็บขยะท่าทรายแทบช็อก แกะถุงขยะสีดำถึงผงะ เจอศพทารกอายุครรภ์ 7-8 เดือน ถูกทิ้งในถัง ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นแม่สาวโรงงานที่เพิ่งคลอดลูกออกมาก่อนกำหนดแล้วเสียชีวิต

Source: แม่สาวโรงงานทิ้งลูก ศพทารกแรกเกิด 7 เดือน ซุกถุงดำใส่กองขยะ