'ลุงพล' ลั่นไม่ได้ลบหลู่ ยอมขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือขันธ์ 5 ขันธ์ 8

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:56 am

Previous topic - Next topic


junjao

'ลุงพล' ลั่นไม่ได้ลบหลู่ ยอมขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ถือขันธ์ 5 ขันธ์ 8

"ลุงพล" ยอมนุ่งขาวห่มขาว เดินเท้าเปล่าขึ้นวัดถ้ำภูผาแอก ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามมติของชาวบ้านที่เห็นว่า การปักธูปกลับหัว เป็นการลบหลู่ "หลวงปู่ลิ่น" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน

Source: 'ลุงพล' ลั่นไม่ได้ลบหลู่ ยอมขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ถือขันธ์ 5 ขันธ์ 8