“ไพร่า (Pyra)” ศิลปินสาววิสัยทัศน์ไกล (คลิป)

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:54 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ไพร่า (Pyra)" ศิลปินสาววิสัยทัศน์ไกล (คลิป)

ศิลปินสาว "เก่ง" รอบตัว ที่ทำงานเพลง, กำกับมิวสิกวิดีโอ และดูแลเรื่องอาร์ต ไดเร็กชัน ในผลงานของตัวเอง ไพร่า (Pyra) นำเสนองานดนตรีที่มีเอกลักษณ์ให้กลายเป็นงานศิลปะ

Source: "ไพร่า (Pyra)" ศิลปินสาววิสัยทัศน์ไกล (คลิป)