ทอท.รับสภาพปี 64 เสี่ยงขาดทุน! ผู้โดยสารลด-รายได้หด-ขาดสภาพคล่องหนัก

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:53 am

Previous topic - Next topic


junjao

ทอท.รับสภาพปี 64 เสี่ยงขาดทุน! ผู้โดยสารลด-รายได้หด-ขาดสภาพคล่องหนัก

ทอท.อ่วมผู้โดยสารหด 70% แม้ปี 63 รอดไม่ขาดทุน แต่ปีหน้าเสี่ยงขาดทุนแน่ หลังเจอปัญหาเงินช็อตขาดสภาพคล่องหนัก เตรียมดัน 4 กลุ่มธุรกิจต่อยอดสร้างรายได้

Source: ทอท.รับสภาพปี 64 เสี่ยงขาดทุน! ผู้โดยสารลด-รายได้หด-ขาดสภาพคล่องหนัก