เซ่นโควิด! คลังหั่นจีดีพีปีนี้ติดลบ 8.5%

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:52 am

Previous topic - Next topic


junjao

เซ่นโควิด! คลังหั่นจีดีพีปีนี้ติดลบ 8.5%

สศค.ได้ปรับประมาณการจีดีพีปีนี้ โดยคาดว่าจะขยายตัวติดลบ 8.5% ลดลงจากเดิมเมื่อเดือน ม.ค.ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.8% และลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวได้ 2.4%

Source: เซ่นโควิด! คลังหั่นจีดีพีปีนี้ติดลบ 8.5%