เนสท์เล่ชวนคนไทยแข็งแรงด้วย 3อMEสไตล์ ใช้ชีวิตตามสไตล์ที่ชอบ ดูแลตัวเองแบบที่ใช่ด้วย 3อ.

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:52 am

Previous topic - Next topic

junjao

เนสท์เล่ชวนคนไทยแข็งแรงด้วย 3อMEสไตล์ ใช้ชีวิตตามสไตล์ที่ชอบ ดูแลตัวเองแบบที่ใช่ด้วย 3อ.

เนสท์เล่ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลก สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ผ่านแคมเปญ "เนสท์เล่ คนไทยแข็งแรง"

Source: เนสท์เล่ชวนคนไทยแข็งแรงด้วย 3อMEสไตล์ ใช้ชีวิตตามสไตล์ที่ชอบ ดูแลตัวเองแบบที่ใช่ด้วย 3อ.