ลุยปราบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม TPBS แจ้งความเอาผิดเฟซบุ๊กกรณีแปลข้อความผิด

Started by junjao, July 31, 2020, 12:08:51 am

Previous topic - Next topic


junjao

ลุยปราบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม TPBS แจ้งความเอาผิดเฟซบุ๊กกรณีแปลข้อความผิด

เพื่อร่วมมือกันเร่งรัดการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จและไม่เหมาะสมโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ

Source: ลุยปราบเว็บไซต์ไม่เหมาะสม TPBS แจ้งความเอาผิดเฟซบุ๊กกรณีแปลข้อความผิด