“ปิยบุตร” แนะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ รับข้อเรียกร้องม็อบนิสิตนักศึกษา

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:41 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ปิยบุตร" แนะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ รับข้อเรียกร้องม็อบนิสิตนักศึกษา

"ปิยบุตร" แนะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ รับข้อเรียกร้องม็อบนิสิตนักศึกษา ไม่ใช่มาบอกใครอยู่เบื้องหลัง เชื่อ หากเร่งดำเนินการเสร็จทันก่อนปิดสมัยประชุม โว เขียนร่างแก้ไขไว้แล้ว พร้อมให้นำไปขับเคลื่อน

Source: "ปิยบุตร" แนะ กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ รับข้อเรียกร้องม็อบนิสิตนักศึกษา