นักเรียนยื่นฟ้องกระทรวงศึกษา มอบอำนาจโรงเรียน "กล้อนผม" ละเมิดสิทธิ์

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:40 am

Previous topic - Next topic


junjao

นักเรียนยื่นฟ้องกระทรวงศึกษา มอบอำนาจโรงเรียน "กล้อนผม" ละเมิดสิทธิ์

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการ และรมว.ต่อศาลปกครอง กรณี "ครูกล้อนผมเด็ก" ชี้ เป็นการมอบอำนาจให้โรงเรียนกระทำละเมิดสิทธิ์นักเรียน ขัดต่อกฎกระทรวง..

Source: นักเรียนยื่นฟ้องกระทรวงศึกษา มอบอำนาจโรงเรียน "กล้อนผม" ละเมิดสิทธิ์