“อัยการ” ถกปมร้อนคดี “บอส อยู่วิทยา” รอบ 3 ยันเสร็จตามกรอบ 7 วัน

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:39 am

Previous topic - Next topic


junjao

"อัยการ" ถกปมร้อนคดี "บอส อยู่วิทยา" รอบ 3 ยันเสร็จตามกรอบ 7 วัน

ฝ่ายอัยการประชุมคดี "บอส วรยุทธ อยู่วิทยา" รอบที่สาม เชื่อแล้วเสร็จตามกรอบ 7 วันแน่นอน เลื่อนแจง กมธ.กฎหมาย กรณีสั่งไม่ฟ้องเป็นวันที่ 5 ส.ค.นี้

Source: "อัยการ" ถกปมร้อนคดี "บอส อยู่วิทยา" รอบ 3 ยันเสร็จตามกรอบ 7 วัน