นักท่องเที่ยวผงะ เจอปลายักษ์หน้าตาประหลาดตายเกยตื้นชายหาดออสเตรเลีย

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:39 am

Previous topic - Next topic


junjao

นักท่องเที่ยวผงะ เจอปลายักษ์หน้าตาประหลาดตายเกยตื้นชายหาดออสเตรเลีย

ปลายักษ์หน้าตาประหลาด ความยาวกว่า 2 เมตร ถูกพบตายเกยตื้นบนชายหาดออสเตรเลีย สร้างความตกตะลึงให้กับบรรดานักท่องเที่ยวที่พบเห็น

Source: นักท่องเที่ยวผงะ เจอปลายักษ์หน้าตาประหลาดตายเกยตื้นชายหาดออสเตรเลีย