ขอบคุณมะเร็ง โก้เพื่อนเลิฟ จะคอยดูแล นุ๊ก สุทธิดา จนหาย

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:37 am

Previous topic - Next topic


junjao

ขอบคุณมะเร็ง โก้เพื่อนเลิฟ จะคอยดูแล นุ๊ก สุทธิดา จนหาย

ป่วยหนักอยู่ ข่าวร้ายในชีวิตของ นุ๊ก สุทธิดา ป่วยเป็นมะเร็งไทรอยด์ ถึงแม้ตอนนี้จะยัง

Source: ขอบคุณมะเร็ง โก้เพื่อนเลิฟ จะคอยดูแล นุ๊ก สุทธิดา จนหาย