จุดประทัด 7 หมื่นนัด เก่ง ธชย หวังไปแสวงบุญไกล ที่อินเดีย

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:35 am

Previous topic - Next topic


junjao

จุดประทัด 7 หมื่นนัด เก่ง ธชย หวังไปแสวงบุญไกล ที่อินเดีย

ดื่มด่ำลึกซึ้งในรสพระธรรม มานานหลายปีแล้ว และน่าจะยึดเส้นทางธรรมไปตลอดชีวิต

Source: จุดประทัด 7 หมื่นนัด เก่ง ธชย หวังไปแสวงบุญไกล ที่อินเดีย