ยกฟ้อง “บก.ลายจุด” ชู 3 นิ้วต้านคสช. ไม่ถึงกับปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ

Started by junjao, July 30, 2020, 06:00:35 am

Previous topic - Next topic


junjao

ยกฟ้อง "บก.ลายจุด" ชู 3 นิ้วต้านคสช. ไม่ถึงกับปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ

ศาลพิพากษายกฟ้อง สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง กรณีโพสต์ชู 3 นิ้วต้านคสช. ชี้ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก ไม่ถึงกับเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ

Source: ยกฟ้อง "บก.ลายจุด" ชู 3 นิ้วต้านคสช. ไม่ถึงกับปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ