เซ่นพิษโควิด สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ไตรมาสแรก ขาดทุนสุทธิ 2.56 หมื่นล้านบาท

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:11 pm

Previous topic - Next topic


junjao

เซ่นพิษโควิด สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ไตรมาสแรก ขาดทุนสุทธิ 2.56 หมื่นล้านบาท

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ขาดทุนกว่า 2.56 หมื่นล้านบาทในไตรมาสแรก 2563 เพราะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำรายได้หดเกือบ 80%

Source: เซ่นพิษโควิด สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ไตรมาสแรก ขาดทุนสุทธิ 2.56 หมื่นล้านบาท