กสศ. เปิดตัวนวัตกรรมลดเลี่อมล้ำศึกษา ช่วยเยาวชนด้อยโอกาสกว่า 4 ล้านคน

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:11 pm

Previous topic - Next topic


junjao

กสศ. เปิดตัวนวัตกรรมลดเลี่อมล้ำศึกษา ช่วยเยาวชนด้อยโอกาสกว่า 4 ล้านคน

กสศ.เปิดตัวระบบ iSEE 2.0 นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา ช่วยเด็กเยาวชน ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสกว่า 4ล้านคน เชื่อมโยงฐานข้อมูลใหญ่ 6 กระทรวง "ไอติม"พริพฐ์ ชมเป่ะระบบดี

Source: กสศ. เปิดตัวนวัตกรรมลดเลี่อมล้ำศึกษา ช่วยเยาวชนด้อยโอกาสกว่า 4 ล้านคน