กรมอุทยานฯ เดินหน้าเพิ่มประชากรเสือโคร่งในป่าอีก 50% จากที่มีราว 250 ตัว

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:09 pm

Previous topic - Next topic


junjao

กรมอุทยานฯ เดินหน้าเพิ่มประชากรเสือโคร่งในป่าอีก 50% จากที่มีราว 250 ตัว

กรมอุทยานฯ เดินหน้าสนับสนุน WWF เพิ่มประชากรเสือโคร่งในไทยในป่าธรรมชาติอีก 50%จากที่มีราว 250 ตัว เนื่องในวันอนุรักษ์เสือโลก ขณะทั่วโลกพบมีเสือโคร่งเหลืออยู่ในป่า เพียง 4,000 ตัว

Source: กรมอุทยานฯ เดินหน้าเพิ่มประชากรเสือโคร่งในป่าอีก 50% จากที่มีราว 250 ตัว