อินเดียไปกันใหญ่ คนในสลัมมุมไบเกินครึ่งส่อติดโควิด-19

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:08 pm

Previous topic - Next topic


junjao

อินเดียไปกันใหญ่ คนในสลัมมุมไบเกินครึ่งส่อติดโควิด-19

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอินเดียเผย นครมุมไบอาจจะก้าวเข้าสู่ ภาวะการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ หลังผลสำรวจล่าสุดชี้ว่าประชากรในชุมชนแออัดของนครมุมไบกว่าครึ่งอาจจะติดเชื้อโควิด-19ไปแล้ว

Source: อินเดียไปกันใหญ่ คนในสลัมมุมไบเกินครึ่งส่อติดโควิด-19