กมธ.รัฐวิสาหกิจ จ่อเสนอ ปตท.ปรับราคาก๊าซ NGV ช่วยปชช. ลดฝุ่นPM2.5

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:08 pm

Previous topic - Next topic


junjao

กมธ.รัฐวิสาหกิจ จ่อเสนอ ปตท.ปรับราคาก๊าซ NGV ช่วยปชช. ลดฝุ่นPM2.5

กมธ.รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เตรียมเสนอสภา พิจารณาให้ ปตท. ปรับลดราคาก๊าซ NGV เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพและลดปัญหาฝุ่นPM 2.5

Source: กมธ.รัฐวิสาหกิจ จ่อเสนอ ปตท.ปรับราคาก๊าซ NGV ช่วยปชช. ลดฝุ่นPM2.5