รัสเซียเร่งวัคซีนโควิด คาดต้นสิงหาคมประกาศใช้ชาติแรกในโลก

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:06 pm

Previous topic - Next topic


junjao

รัสเซียเร่งวัคซีนโควิด คาดต้นสิงหาคมประกาศใช้ชาติแรกในโลก

รัสเซียเร่งมือพัฒนาวัคซีนโควิด-19 หวังอนุมัติใช้เดือนสิงหาคม เพื่อเป็นชาติแรกของโลกที่มีวัคซีนโควิด-19

Source: รัสเซียเร่งวัคซีนโควิด คาดต้นสิงหาคมประกาศใช้ชาติแรกในโลก