ปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ศรีอโยธยา" ทลายบ่อนใหญ่บางปะอินจับได้ 122 คน

Started by junjao, July 29, 2020, 06:01:06 pm

Previous topic - Next topic


junjao

ปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ศรีอโยธยา" ทลายบ่อนใหญ่บางปะอินจับได้ 122 คน

ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ศรีอโยธยา" ย่องเงียบบุกทลายบ่อนใหญ่ที่ อ.บางปะอิน ล้อมปิดทางออกทุกทาง จับนักพนันและพนักงานในบ่อนที่หนีไม่ได้รวม 122 คน คุมตัวดำเนินคดี

Source: ปกครอง เปิดปฏิบัติการ "ศรีอโยธยา" ทลายบ่อนใหญ่บางปะอินจับได้ 122 คน