“ประยุทธ์” ยกย่องทีมนักวิจัยไทย ขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นกำลังสำคัญสู้โควิด

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:13 am

Previous topic - Next topic


junjao

"ประยุทธ์" ยกย่องทีมนักวิจัยไทย ขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นกำลังสำคัญสู้โควิด

"พล.อ.ประยุทธ์" ยกย่องทีมนักวิจัยไทย พัฒนาวัคซีนและชุด PPE เพิ่มประสิทธิภาพตรวจคัดกรองและป้องกันโคโรนาไวรัส พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือคนไทย

Source: "ประยุทธ์" ยกย่องทีมนักวิจัยไทย ขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นกำลังสำคัญสู้โควิด