ไทม์ไลน์ทหารติดโคโรนาไวรัสรายที่ 9 นอนเต็นท์-ดื่มน้ำแก้วเดียวกับเพื่อน

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:11 am

Previous topic - Next topic


junjao

ไทม์ไลน์ทหารติดโคโรนาไวรัสรายที่ 9 นอนเต็นท์-ดื่มน้ำแก้วเดียวกับเพื่อน

ไทม์ไลน์ ทหารไทยติดโควิดรายที่ 9 หลังกลับจากฝึกผสมที่ฮาวาย สหรัฐฯ พบนอนเต็นท์และดื่มน้ำแก้วเดียวกับเพื่อนทหารมีรายงานเป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า

Source: ไทม์ไลน์ทหารติดโคโรนาไวรัสรายที่ 9 นอนเต็นท์-ดื่มน้ำแก้วเดียวกับเพื่อน