"เศรษฐพงค์" เผย แนวปฏิบัติ Telemedicine เป็นประโยชน์ "แพทย์-ผู้ป่วย"

Started by junjao, July 29, 2020, 06:08:11 am

Previous topic - Next topic


junjao

"เศรษฐพงค์" เผย แนวปฏิบัติ Telemedicine เป็นประโยชน์ "แพทย์-ผู้ป่วย"

"เศรษฐพงค์" รองกมธ.การสื่อสาร เผย ราชกิจจาฯ แนวทางปฏิบัติ Telemedicine ชี้ เป็นประโยชน์วงการแพทย์-ผู้ป่วยมาก แนะ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร-ระบบ 5G-อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุม

Source: "เศรษฐพงค์" เผย แนวปฏิบัติ Telemedicine เป็นประโยชน์ "แพทย์-ผู้ป่วย"